“The “self-image” is the key to human personality and human behavior. Change the self-image and you change the personality and the behavier. But more than this. The self-image sets the boundaries of individual accomplishment. It defines what you can and cannot do. Expand the self-image and you expand the area of the possible”.                                                Maxwell Maltz M.D

Hvis det er svært gør du det forkert.

Så enkelt kan det siges når det handler om vaner. For hele ideen med vaner er at de skal gøre dit liv lettere. De skal hjælpe dig med de ting du gør ofte, og de ting du gerne vil. Dine vaner er til for dig, ikke omvendt. 

Det føles bare ikke altid sådan. Ofte er det som om vores vaner lever helt deres eget liv, og gør lige det modsatte af det vi gerne vil. Derfor stritter vi selvfølgeligt imod. Men når vi gør det, møder vi vanerne hvor de er stærkest. Og ofte ender det med, at vi må give op. For vaner kan ikke tvinges til noget som helst. Men de kan fortrænges hvis vi tillægger os andre vaner som vi gerne vil have. Når vi gør det holder det op med at være svært. 

”A habit cannot be tossed out the window; it must be coaxed Down the stairs a step at a time”.  Mark Twain

For langt de fleste af os er livet ikke et resultat af hvad vi kan og ikke kan, men af hvad vi gør og ikke gør. Vanehviskeren.dk